Mẫu Giấy Xác Nhận Độc Thân Mới Nhất| Thủ Tục Cần Thiết

Mẫu Xác nhân độc thân để làm gì? Thủ tục xin giấy xác nhận độc thân ra sao? Hãy cùng Trần Vũ VinaLaw tìm lời giải trong bài viết dưới đây nhé!

Giấy xác nhận độc thân để làm gì?

Giấy chứng nhận độc thân được sử dụng với các mục đích như để làm thủ tục đăng ký kết hôn, sử dụng trong hoạt động mua bán chuyển nhượng sử dụng đất và dùng để vay vốn khách hàng.

Làm thủ tục đăng kết hôn.

Theo quy định tại điểm D khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc để đảm bảo điều kiện kết hôn thì việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ là hành vi bị cấm thực hiện bảo vệ chế độ hôn nhân gia và gia đình.
Mẫu Giấy Xác Nhận Độc Thân Mới Nhất| Thủ Tục Cần Thiết
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:
“Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.”
Theo đó, bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ bắt buộc phải nộp khi đăng ký kết hôn.
Cần phải lưu ý: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp 01 bản cho người yêu cầu, trong đó phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn

Sử dụng trong hoạt động mua, bán chuyển nhượng đất đai:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:
“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”
Theo đó, trong trường hợp mua bán nhà đất thì cần phải có đầy đủ chữ ký của cả vợ và chồng. Đồng thời, khi thực hiện mua bán đất đai không bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng, hoặc trường hợp vợ hoặc chồng ủy quyền cho một người ký, do đó để xác định đất đai này có thuộc sở hữu chung hay sỡ hữu riêng thì cơ quan nhà nước sẽ có yêu cầu về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hoặc trong trường hợp chưa có vợ chồng thì có thể yêu cầu giấy xác nhận tình trạng độc thân.
Mẫu Giấy Xác Nhận Độc Thân Mới Nhất| Thủ Tục Cần Thiết

Dùng để vay vốn ngân hàng:

Ngoài mục đích sử dụng để đăng ký kết hôn, mau bán chuyển nhượng đất đai, Giấy xác nhận độc thân còn được sử dụng để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng. Trong đó, phải ghi rõ mục đích sử dụng để vay vốn, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.

Thủ tục xin giấy xác nhận độc thân như thế nào?

Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng độc thân trực tiếp

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo đó, giấy xác nhận tình trạng độc thân sẽ được các cơ quan sau tiếp nhận và thực hiện:
  • Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
  • Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Người dân phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau khi xin giấy xác nhận tình trạng độc thân:
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo đó cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau khi xin Giấy xác nhận tình trạng độc thân:
  • Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định
  • Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh;
  • Trường hợp Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.
  • Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
  • Trường hợp không nộp lại được thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh.
Nếu không nhận được kết quả hoặc không xác minh được thì người yêu cầu có thể lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.

Cách xác nhận tình trạng độc thân online:

Bước 01: Chụp toàn bộ hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân (chụp bản chính hoặc bản sao chứng thực từ bản chính).
Bước 02: Truy cập vào trang Dichvucong.hanoi.gov.vn/Dichvucong.danang.gov.vn… và thực hiện đăng nhập tài khoản.
Bước 03: Nhấn chọn “đăng ký trực tuyến” và mục “Nộp hồ sơ tại phường/xã/thị trấn”
Bước 04: Chọn các mục “Quận, huyện, thị xã”; “Lĩnh vực”; “Phường, xã, thị trấn”; “Mức độ”
Bước 05: Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Những mục có dấu * là những mục bắt buộc phải điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu. Đồng thời, tải ảnh đính kèm của các giấy tờ, tài liệu đã chụp vào cuối tờ khai.
Bước 06: Chọn vào mục “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. Nếu muốn in tờ khai thì chọn “In mẫu”; nếu không thì chọn “Tiếp tục” để nhập mã xác nhận.
Bước 07: Sau khi kiểm tra lại thông tin, bấm “Hoàn tất” để kết thúc quá trình đăng ký.
Sau khi thực hiện xong việc đăng ký online, người có nhu cầu xin xác nhận tình trạng hôn nhân nên lưu lại mã hồ sơ để tra cứu tình trạng tiếp nhận cũng như tiến độ xử lý hồ sơ của mình.

Mẫu giấy xác nhận độc thân mới nhất

………………………………..

………………………………..(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /UBND-XNTTHN …….., ngày……tháng…….năm…….

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………………………………..(2)

Xét đề nghị của ông/bà: (3) ………………………..

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4)……………………………

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Giới tính: …………….Dân tộc: …………………………Quốc tịch:

Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Giấy này được sử dụng để:……………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Giấy xác nhận tình trạng độc thân có hiệu lực bao lâu?

Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 04/2020 về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nêu rõ:
  • 2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Theo đó, Giấy này sẽ có giá trị sử dụng:

  • Đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân; hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp.
Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 03/02/2022 nhưng ngày 10/02/2022, người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/02/2022.
Trên đây là tất cả thông tin về giấy xác nhận độc thân dùng để làm gì, thủ tục xin cấp giấy xác nhận độc thân và biểu mẫu giấy xác nhận mà Trần Vũ VinaLaw muốn gửi đến quý bạn đọc. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay đến Hotline: 037.618.9559 để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

Trả lời