Ly Hôn Thì Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Được Chia Như Thế Nào?

Câu hỏi: “Tôi đã kết hôn được 10 năm, hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và chung sống rất hòa thuận. Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình và đã có con riêng. Tôi muốn ly hôn, tuy nhiên không biết khi ly hôn thì tài sản của vợ chồng tôi sẽ được chia như thế nào? Mong luật sư giải đáp”.

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn, luật sư Trần Vũ VinaLaw xin giải đáp như sau: Khi ly hôn, hai vợ chồng có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng và các nghĩa vụ tài chính khác. Trong trường hợp không tự thỏa thuận phân chia được, vợ chồng bạn có quyền yêu cầu tòa án đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, Tòa sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 61 và Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia Đình để tiến hành phân chia tài sản cho vợ chồng bạn.

Cụ thể, 

Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

“1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Đối với tài sản riêng của mỗi người thì vẫn sẽ thuộc sở hữu của người đó (Khoản 4 Điều 59). Còn đối với tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, mỗi bên sẽ được chia một nửa giá trị tài sản chung. Tuy nhiên, Tòa sẽ xét đến các yếu tố khác theo Khoản 2 Điều 59 như sau: 

“a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

để xác định tỷ lệ chia cho phù hợp, có thể là 40:60; 45:55;… 

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Do đó, khi vợ chồng bạn ly hôn, tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ được chia dựa trên các quy định nêu trên.

Trả lời