Lương Tháng 13 là gì? Quy Định Về Lương Tháng 13 NLĐ Nên Biết

Bạn sẽ thường nghe các công ty, doanh nghiệp khi tuyển dụng thường có thuật ngữ lương tháng 13 trong tin tuyển dụng để thu hút nhân sự. Vậy cụ thể lương tháng 13 là gì? Các quy định liên quan đến lương tháng 13 và lương tháng 13 có phải là tiền thưởng Tết cuối năm không? Hãy cùng Luật Trần Vũ VinaLaw tìm lời giải đáp nhé!

Lương tháng 13 là gì?

Bộ Luật Lao động Việt Nam hiện chưa có quy định cụ thể về tiền lương tháng 13 và đây thường được gọi là khoản tiền thưởng cho người lao động. Sau đây là quy định về tiền thưởng của Luật Lao động hiện hành.
Lương Tháng 13 là gì? Quy Định Về Lương Tháng 13 NLĐ Nên Biết
Theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền thưởng như sau:
“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”.
Qua đó, chúng ta có thể thấy, tiền lương tháng 13 là cách gọi của một khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào tháng 12 khi hết năm dương lịch và được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Nhiều người vẫn lầm tưởng tiền lương tháng 13 chính là khoản tiền thưởng Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, thực tế thì đây là hai khoản tiền thưởng khác nhau. Tiền lương tháng 13 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của công ty.
Việc thưởng hay không là do người sử dụng lao động quyết định và công khai với người lao động khi làm việc tại công ty.
Điều kiện để được hưởng tiền lương tháng 13:
Tiền lương tháng 13 được một số công ty coi là khoản tiền lượng chính để trả cho người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong quá trình tuyển dụng và khi giao kết hợp đồng. Trong đó, sẽ bao gồm các quyền và nghĩa vụ của hai bền, các chế độ mà công ty chi trả cho người lao động, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, địa điểm làm việc cũng như mức lượng, khoản phụ cấp mà người lao động nhận được. Mỗi công ty sẽ có sự khác nhau về các quy định này.
Lương Tháng 13 là gì? Quy Định Về Lương Tháng 13 NLĐ Nên Biết
Một số công ty sẽ đưa ra các điều kiện về khoản tiền thưởng này dựa trên kết quả làm việc của người lao động và sự tăng trưởng của công ty. Đây là khoản tiền thưởng không bắt buộc mà nó còn phụ thuộc vào quy định riêng của mỗi công ty. Người lao động sẽ biết được điều kiện về khoản tiền thưởng này tại lúc giao kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Khoản tiền này, người lao động sẽ nhận được khi làm đủ 12 tháng. Trong trường hợp người lao động không làm đủ 12 tháng trong năm thì có nhiều công ty vẫn chi trả theo tỷ lệ số tháng thực tế đã làm việc tại công ty hoặc không thanh toán cho NLĐ nếu người lao động không làm đủ 12 tháng.
Đây là chính sách của các doanh nghiệp thu hút nguồn lực và bảo vệ quyền lợi chính hãng cho người lao động. Bởi đây không phải là khoản tiền bắt buộc nên mỗi công ty sẽ có quy định lương tháng 13, cách tính, mức hưởng khác nhau.

Doanh nghiệp có bắt buộc trả lượng 13?

Về bản chất thì lương tháng 13 là một khoản tiền lương theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.
Luật quy định thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.
Khoản thưởng được đưa ra căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động , vì vậy:
  • NLĐ sẽ được thưởng tết nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, theo quy chế nội bộ doanh nghiệp về thưởng Tết, thỏa ước lao động tập thể  (thường nó phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của NLĐ).
  • Doanh nghiệp cũng có quyền không thưởng tết cho NLĐ nếu kinh doanh không có lãi hoặc NLĐ không hoàn thành công việc được giao, nhất là năm 2021, hàng loạt doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Lương Tháng 13 là gì? Quy Định Về Lương Tháng 13 NLĐ Nên Biết

Cách tính lương tháng 13

Đối với mỗi doanh nghiệp, lương tháng 13 có cách tính khác nhau và không cố định bằng công thức. Bạn có thể tham khảo một số cách tính tiền lương tháng 13 phổ biến dưới đây:
Lao động đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng lương thứ 13 sẽ được tính dựa vào số tháng làm việc trong năm:
  • Người lao động làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng tháng lương thứ 13 tính bằng bình quân của 12 tháng lương trong năm tính thưởng.
  • Người lao động chưa làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng lương tháng 13 theo tỷ lệ số tháng làm việc trong 1 năm, cụ thể:

“Thưởng tháng thứ 13 = M/12 x TLTB”

* Trong đó:
  • M là thời gian người lao động làm việc trong năm tính thưởng.
  • TLTB là tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc.

Lưu ý khi tính lương tháng 13

Khi xây dựng cách tính tháng lương thứ 13, người sử dụng lao động và bộ phận kế toán cần lưu ý một số vấn đề như sau:
  • Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế, phải đóng thuế theo quy định.
  • Đơn vị sử dụng lao động chi trả lương tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân vào tháng đó.
  • Số tiền lương tháng 13 người lao động được hưởng sẽ không tính đóng BHXH do bản chất là căn cứ vào tiền thưởng.

Lương Tháng 13 là gì? Quy Định Về Lương Tháng 13 NLĐ Nên Biết

Lương tháng 13 có phải thưởng Tết không?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021):

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Qua đó, chúng ta có thể thấy quy định này không thể hiện rõ lương tháng 13 có phải là tiền thưởng hay không. Mặt khác, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng cho người lao động nhưng với lương tháng 13, nếu các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải trả thêm cho người lao động.
Do đó, không thể coi lương tháng 13 là tiền thưởng Tết như nhiều doanh nghiệp đang làm hiện nay. Việc có lương tháng 13 và cách tính khoản tiền này sẽ phụ thuộc vào quy chế riêng của từng doanh nghiệp.

Lương tháng thứ 13 có tính thuế TNCN không?

Như đã nói ở trên, khoản lương thưởng tháng 13 là khoản tiền thưởng của công ty cho người lao động. Theo Luật Lao động, tiền thưởng vẫn được tính là một khoản thu nhập, nên tháng lương 13 vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các văn bản quy định về thuế TNCN quy định 16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó không bao gồm thu nhập là tiền thưởng theo quy định tại Bộ luật Lao động.

Lương tháng 13 có phải đóng BHXH?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm Tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
Ngoài ra trước đây, tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018, Bộ LĐ-TBXH cũng đã hướng dẫn tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH bắt buộc.
Trên đây là tất tần tật các thông tin liên quan đến tiền lương tháng 13 và các quy định liên quan. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến luật pháp về tiền lương, thưởng của người lao động thì vui lòng liên hệ Hotline: 037.618.9559 để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

Trả lời