Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ giữ vai trò quan trọng hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với các sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại,…đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng trước các rủi ro, thiệt hại không cần thiết. Trong đó, dịch vụ luật sư được cung cấp bởi Văn phòng luật Trần Vũ VinaLaw đem đến cho khách hàng sự hài lòng với dịch vụ chất lượng hàng đầu, chi phí hợp lý với ngân sách của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tại sao cần đến luật sư sở hữu trí tuệ?

Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tải sản trí tuệ – là chỉ những sản phẩm sáng tạo từ bộ óc con người. Đó có thể là một tác phẩm văn học, một bài hát, phần mềm, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế,….Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với các sáng tạo nói trên.
Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ
Người ta đã nhóm các loại hình sáng tạo của con người thành một số loại đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như sau:
 • Bản quyền;
 • Bằng sáng chế;
 • Thương hiệu;
 • Kiểu dáng công nghiệp;
 • Sơ đồ bố trí mạch tích hợp;
 • Chỉ dẫn địa lý.
Ngoài bản quyền, các quyền còn lại được gọi chung là quyền sở hữu công nghiệp.
Tại Việt Nam, các vấn đề về bản quyền do Cục Bản quyền Tác giả (Bộ Văn hóa – Thông tin) xem xét giải quyết. Các quyền còn lại thuộc phạm vi quản lý của Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Tại Việt Nam nói riêng hay trên thế giới, lĩnh vực sở hữu trí tuệ càng phát triển do kết quả của quá trình sáng tạo, đầu tư trí tuệ, công sức tiền bạc của các cá nhân, tổ chức nhằm đạt được các lợi ích nhất định. Do đó, việc bảo hộ tài sản trí tuệ mình sáng tạo ra để đảm bảo các quyền ( quyền nhân thân và quyền tài sản). Đồng thời, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ góp phần giảm thiểu tổn thất cho cá nhân, các nhà sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy họ phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ
Do đó, luật sư sở hữu trí tuệ có vai trò hết sức quan trọng giúp các cá nhân, tổ chức xác định các tài sản trí tuệ cần được bảo hộ, điều kiện thủ tục để được bảo hộ, thời hạn bảo hộ. Cùng những vấn đề có thể phát sinh từ việc bảo hộ tài sản trí tuệ như các tranh chấp giữa các bên.

Các nội dung của luật sở hữu trí tuệ

Thủ tục hành chính: đăng ký, sửa đổi, bổ sung cập nhật mới quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu,…

Các thủ tục hành chính này rất quan trọng nhằm xác lập, sửa đổi bổ sung lại quyền lợi của các chủ thể trong quyền sở hữu trí tuệ. Điều kiện là các thủ tục cần phải chính xác và phải đúng theo quy định của pháp luật thì mới có hiệu lực.

Các vấn đề sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài

Khi có yếu tố nước ngoài thì vấn đề sẽ có chút phức tạp hơn. Do đó cần phải làm rõ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp để áp dụng pháp luật cho hợp lý. Nếu một trong các bên tranh chấp hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài thì vụ tranh chấp này sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo khi bị xâm phạm quyền trong sở hữu trí tuệ

Khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền lợi sở hữu trí tuệ, chủ thể có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực thi xử lý hành vi xâm phạm bằng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, hoặc yêu cầu áp dụng kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xuất, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền. Quá trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo này cần phải tuân thủ đúng quy trình của  pháp luật quy định.
Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ

Quy trình thụ lý, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng tòa án

Các tranh chấp về sở hữu trí tuệ sẽ được giải quyết bởi tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, đối với tranh chấp về sở hữu trí tuệ mà cả hai bên đều có mục đích lợi nhuận thì sẽ được xét xử bởi tòa án nhân dân cấp tỉnh. Quy trình thụ lý, giải quyết tranh chấp bằng Tòa án phải đúng theo quy định của pháp luật.

Vấn đề thi hành quyết định/bản án giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Thi hành bản án hành chính là thực hiện bản án, quyết định của Tòa sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều trường hợp bản án, quyết định của
Tòa án, bên thi hành án không thể cho thi hành vì một số lý do khách quan.
Văn phòng luật Trần Vũ VinaLaw luôn sẵn sàng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng như tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ Luật sư sở hữu trí tuệ tại Trần Vũ VinaLaw làm các công việc gì?

Tư vấn các vấn đề về đăng ký, giải quyết tranh chấp

Tư vấn pháp luật về việc đăng ký bản quyền

Tư vấn đăng ký bản quyền các Ấn phẩm in và trực tuyến; Tài liệu quảng cáo; Phần mềm máy tính; Quyền phát sóng và các quyền liên quan; Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan khác.

Tư vấn Bảo mật bí mật thương mại 
Luật sư tư vấn về cách bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác cụ thể như hoạt động tuyển dụng nhân viên, giao hết hợp đồng, khách hàng, bên mua, đối tác kinh doanh.
Tư vấn Đăng ký bằng sáng chế
Luật sư sẽ phụ trách tư vấn soạn thảo hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, thi hành theo bằng sáng chế, khởi tố với các hành vi xâm phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ; Tư vấn về quy trình tra cứu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài; Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu công ty; Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác.
Tư vấn Đăng ký bằng sáng chế
Tư vấn giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh
 • Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn luật cách thức giải quyết tranh chấp. Đưa ra những phương án có lợi cho thân chủ trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);
 • Hướng dẫn và tư vấn trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành các quyết định không đúng thủ tục, trình tự…
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác.

Soạn thảo đơn từ, văn bản

 • Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục
 • Soạn đơn từ, công văn liên quan
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền
 • Đại diện theo khách hàng thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ

 • Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ theo đúng quy định.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và làm việc với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện tham gia đối thoại trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất.
 • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn tố tụng;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong giai đoạn thi hành án cho khách hàng.

Quy trình cung cấp dịch vụ tại Trần Vũ VinaLaw

Trần Vũ VinaLaw cung cấp dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ với quy trình như sau:
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ, tài liệu hách hàng cung cấp
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo giá phí dịch vụ dựa theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bước 3: Khách hàng và luật Trần Vũ VinaLaw ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư phụ trách sự vụ sẽ nghiên cứu tư vấn cho khách hàng và phụ trách thực hiện công việc tại tòa án các cấp;
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết

Tại sao chọn dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ tại Trần Vũ VinaLaw?

Trần Vũ VinaLaw là địa chỉ văn phòng luật uy tín tại Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng trong nhiều lĩnh vực. Với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu luật pháp và có nhiều năm giải quyết các vụ án tranh chấp, tranh tụng, đem lại cho khách hàng lợi ích tốt nhất, từ đó đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Dịch vụ luật sư Sở hữu trí tuệ tại Trần Vũ VinaLaw cam kết với khách hàng chất lượng dịch vụ, nhanh chóng, hiệu quả và với mức phí hợp lý. Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư đảm bảo thực hiện công việc theo đúng pháp luật, đúng lượng tâm đạo đức nghề nghiệp của một luật sư chân chính cũng như đem lại cho khách hàng sự yên tâm khi giao phó cho chúng tôi.
Với tôn chỉ đặt quyền lợi, lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, luật sư của Trần Vũ VinaLaw luôn nỗ lực 200% sức mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.
Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, khách hàng đến với công ty Luật Trần Vũ VinaLaw sẽ có những ưu đãi vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi. Đó là quý khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ khi sử dụng dịch vụ trong lần tiếp theo của chúng tôi.
Trên đây là các thông tin liên quan đến dịch vụ sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề liên quan. Nếu quý khách hàng cần tư vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến luật sở hữu trí tuệ hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline: 0376189559 hoặc đến Địa chỉ: 302 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để được hỗ trợ sớm nhất nhé!