Trong các hoạt động thường ngày của mỗi doanh nghiệp không thể tránh khỏi việc phát sinh các vấn đề cần đến nghiệp vụ của luật sư. Do đó, việc sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, được khá nhiều doanh nghiệp ứng dụng hiện nay. Với đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia am hiểu trên các lĩnh vực khác nhau giúp giải quyết được các yêu cầu phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp thì dịch vụ luật sư tại Trần Vũ VinaLaw sẽ không làm bạn thất vọng.

Chúng tôi tự tin có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp chế doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả với mức phí luật sư vô cùng hợp lý. Giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng, nhân sự hay cơ quan nhà nước.

Luật sư doanh nghiệp được định nghĩa như thế nào?

Luật sư doanh nghiệp là luật sư có chuyên môn chuyên sâu về luật doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp có đủ điều kiện tư vấn cần đảm bảo tối thiểu có 5 năm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp.  Luật sư doanh nghiệp có thể trực thuộc công ty Luật và chịu sự quản lý của doanh nghiệp đó hoặc là thành viên của đoàn luật sư trực thuộc đơn vị.
Luật Sư Doanh Nghiệp

Tổng hợp các rủi do pháp luật doanh nghiệp thường gặp

Rủi do tranh chấp lợi ích

 • Tranh chấp lợi ích nhóm nội bộ doanh nghiệp
Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thường là tranh chấp quyền lợi giữa các cổ đông, tranh chấp góp vốn, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp liên quan đến tài sản doanh nghiệp…Những tranh chấp này phát sinh do các thỏa thuận chưa rõ ràng giữa các bên, do thiếu thông tin, văn bản có các lỗ hổng ảnh hưởng đến lợi ích giữa các bên.
Tranh chấp nội bộ liên quan đến hợp đồng lao động, lương tháng, chế độ bảo hiểm hay điều kiện làm việc, chế độ thai sản của nhân viên với doanh nghiệp
Tranh chấp phân chia quyền lực, bầu cử hội đồng quản trị, xung đột giữa các nhân viên với nhau, giữa nhân viên với công ty, giữa nhân viên với các thành viên quản trị doanh nghiệp.
 • Tranh chấp lợi ích với đối tác
Là việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với các đối tác, tranh chấp đầu tư, tiến độ giao hàng, sở hữu trí tuệ hay xử lý vi phạm chi tiết với các hợp đồng mua bán, chuyển giao…

Rủi do nghĩa vụ thực hiện luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp thường có nghĩa vụ thực hiện các công việc tại ra doanh thu, đóng thuế doanh nghiệp, cung cấp hợp đồng lao động cùng các chế độ cho nhân viên. Việc sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa rủi ro liên quan đến hoạt động, thuế doanh nghiệp, hợp đồng lao động, chế độ nhân viên. Đồng thời, giảm thiểu được rủi ro liên quan đến việc đăng ký, làm thủ tục, các giấy phép khác cần cung cấp trong quá trình hoạt động và quản lý của doanh nghiệp.
dịch vụ thuê luật sư riêng cho doanh nghiệp

Thuê luật sư doanh nghiệp đem lại lợi ích gì?

Việc doanh nghiệp thuê luật sư doanh nghiệp riêng sẽ mang đến nhiều lợi ích như:

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, ngân sách về mặt pháp lý.
 • Giúp giảm thiểu rủi do pháp lý doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp hoạt động linh hoạt hơn
 • Luật sư doanh nghiệp thay mặt doanh nghiệp hoàn thiện, nộp thủ tục hồ sơ phát sinh liên quan đến hoạt động doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp đảm bảo sự yên tâm hơn bất kỳ khi nào tham gia tố tụng với hình thức là người đại diện tranh luận, bào chữa.

Tổng quan về Pháp luật doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật lao động,… nhằm tạo ra sự công bằng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp phần lớn liên quan đến các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hợp đồng, giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng…
Văn phòng Luật Trần Vũ VinaLaw chuyên tiếp nhận yêu cầu khách hàng và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp đến trực tiếp tham gia giải quyết.

Đăng ký và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hỗ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với công ty TNHH, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên và các bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
Quy trình đăng ký trực tuyến bao gồm:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
 • Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống
 • Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc Gán Chữ ký số công cộng vào tài khoản
 • Tài khoản thanh toán điện tử
Bước 2. Nộp hồ sơ
 • Tạo hồ sơ
 • Nhập thông tin
 • Scan và tải tài liệu đính kèm
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Ký xác thực hồ sơ
 • Thanh toán
Bước 3. Nhận kết quả
 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Nhận kết quả.

Hoạt động (cơ cấu tổ chức, đối tác – khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan hành chính nhà nước thuế, bảo hiểm xã hội)

Cơ cấu tổ chức của các loại hình công ty:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên (HĐTV), Chủ tịch HĐTV, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch HĐTV hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch HĐTV là người đại diện theo pháp luật.
Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau.
 • Mô hình I:  Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc tổng giám.
 • Mô hình II: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch HĐTV hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.
Công ty Cổ phần thì trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
 • Mô hình I: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
 • Mô hình II: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HĐQT ban hành.
Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Công ty hợp danh gồm có HĐTV, Chủ tịch HĐTV đồng thời phải là thành viên hợp danh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. HĐTV gồm có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ DNTN có thể trực tiếp là người đại diện hoặc có thể thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành và quản lý doanh nghiệp.
Hộ kinh doanh có cơ cấu tổ chức rất đơn giản gồm có chủ hộ và các thành viên trong hộ. Do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Hộ kinh doanh có thể thuê người khác điều hành quản lý hoạt động kinh doanh.
Đối tác – Khách hàng:
Có quy chế và bộ mẫu hợp đồng gồm thư đề nghị, thông báo giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quy tắc đàm phán, hòa giải tranh chấp, bộ phận quản trị rủi ro pháp lý…
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, sự vụ
Đối thủ cạnh tranh:
Cần phân loại đối thủ cạnh tranh và có báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh của đối thủ dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu của họ về sản phẩm, truyền thông, giá cả, kênh phân phối,…và phải phù hợp với quy định của pháp luật, trong trường hợp xảy ra tranh chấp cần được giải quyết ngay.
Quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước thuế:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế sau:
Thuế môn bài: Khai một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 dương lịch.
Từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)  đối với Doanh nghiệp mới thành lập, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.
Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.
Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo quý (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng): Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý kế tiếp.
Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo tháng, hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó. Hạn nộp tiền thuế GTGT: Trùng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT.
Bên cạnh đó, có một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp như: Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,…
Bảo hiểm xã hội (BHXH):
Doanh nghiệp mới thành lập cần đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin chi tiết: tên đơn vị; mã số đơn vị; mã số thuế; địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ…
Doanh nghiệp thực hiện lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Mẫu D02-TS. Doanh nghiệp lập bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS, kê các thông tin của người lao động đóng.
Đối với từng đối tượng lao động khác nhau sẽ nộp thêm các loại giấy tờ khác nhau trong trường hợp đối với người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài.

Chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản, sáp nhập…)

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ Luật Sư Doanh Nghiệp tại Trần Vũ VinaLaw cung cấp những gì?

Trần Vũ VinaLaw là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng thương mại, thuế, lao động, M&A, đến các vấn đề tranh tụng. Với đội ngũ luật sư giỏi, thâm niên trong nghề, có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, chuẩn mực đạo đức cùng cái tâm của nghề luật sẽ giúp khách hàng hàng giải quyết nhanh chóng sự vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc tốt nhất.
Quý khách hàng có thể lựa chọn 2 hình thức thuê luật sư doanh nghiệp như sau:

Dịch vụ luật sư theo sự vụ

 • Tư vấn luật doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, theo dõi các trình tự, hoạt động kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…
 • Tư vấn cơ chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước đem đến quyền lợi tối đa cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ như văn bản lưu hành trong công ty, điều lệ, văn bản hợp tác giữa các phòng ban,…
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản (công văn, đơn từ) trong quá trình giải quyết khiếu nại – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 • Tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án mới của doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và tham gia cố vấn cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, sự vụ

Dịch vụ luật sư thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp bao gồm các công việc tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý bất cứ khi nào, lúc nào phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên còn được gọi là luật sự nội bộ doanh nghiệp, là một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp.
Đến với dịch vụ luật sư doanh nghiệp thường xuyên, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm bởi Trần Vũ VinaLaw cam kết tất cả các thông tin của doanh nghiệp đều được bảo mật tuyệt đối, chuyên nghiệp nhất. Để làm được như vậy, chúng tôi sẽ chia dịch vụ làm 3 gói cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp. Cụ thể:
Với gói cơ bản – Dành cho các doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có quy mô nhỏ
Trần Vũ VinaLaw sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn online và gặp trực tiếp nhằm cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa về các mặt sau:
 • Hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;
 • Đăng ký tài sản doanh nghiệp
 • Tạm dừng, chấm dứt hoạt động
 • Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;
 • Các thủ tục hành chính khác;
 • Các vấn đề phòng cháy chữa cháy
 • Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động
 • Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
 • Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp
Với gói nâng cao  – Dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn trong nước + dịch vụ cơ bản, Trần Vũ VinaLaw cung cấp đến khách hàng những vấn đề sau:
 • Cử luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp.
 • SOẠN THẢO bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:
 • Các quy định pháp luật về môi trường;
 • Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;
 • Thủ tục xây dựng công trình
 • Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;
 • Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp
 • Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
 • Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá
Với gói chuyên nghiệp – Dành cho những doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài + dịch vụ tại gói nâng cao, khách hàng được cung cấp các dịch vụ như:
 • Luật sư – Phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp
 • Thư tư vấn song ngữ Anh – Việt qua email
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tại Hà Nội
 • Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước
 • Tư vấn về thủ tục hải quan
 • Tư vấn về phòng vệ thương mại
 • Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Quy trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Quy trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp
 • Bước 1. Tiếp nhân yêu cầu từ phía doanh nghiệp
 • Bước 2. Phân tích, xử lý các thông tin quý khách hàng yêu cầu
Quy trình thực hiện dịch vụ pháp lý
 • Bước 1: Gặp khách hàng đại diện doanh nghiệp trao đổi thông tin liên quan đến yêu cầu, cùng nhau thông nhất phương án và ký jeers hợp đồng,
 • Bước 2: Giải quyết công việc khách hàng yêu cầu, kiểm tra tiến độ thực hiển và thực hiện phản hồi tiến trình thực hiện về doanh nghiệp
 • Bước 3: Hoàn thiện công việc, bàn giao giấy tờ liên quan và tiến hành thanh lý hợp đồng khi đã giải quyết xong.
 • Bước 4: Tư vấn sau sau hợp đồng giúp hướng dẫn các thông tin pháp lý doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi do liên quan đến luật doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư Doanh Nghiệp giá bao nhiêu?

Phí dịch vụ luật sư theo sự vụ tại Trần Vũ VinaLaw được tính theo như sau:
 • Phí cố định: Được thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, vụ việc
 • Phí kết quả: Được thỏa thuận dựa trên sự vụ đặc thù, và sẽ thanh toán sau khi sự vụ có kết quả, các bên giao kết bằng phụ lục hợp đồng hay hợp đồng pháp lý độc lập.
Phí dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp thường xuyên được tính theo thời gian tư vấn. Trong đó, bao gồm thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn và thời gian làm việc thực tế của Luật sư/Chuyên gia pháp lý.
 • Thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn: Thời gian được quy đổi từ kết quả công việc của Luật sư pháp lý, bao gồm giờ làm việc trực tiếp với Quý Khách hàng, Email tư vấn, Thư tư vấn, Tài liệu được soạn thảo, …
 • Thời gian làm việc thực tế:  Thời gian hai bên có thể định lượng được thông qua các buổi tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, thời gian tham gia các cuộc họp, sự kiện, đàm phán,…
Trần Vũ VinaLaw luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng cho khách hàng các gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Quý Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin của doanh nghiệp và chúng tôi sẽ xây dựng, soạn thảo gói đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp.
Mức phí luật sư doanh nghiệp tại Trần Vũ VinaLaw luôn đảm bảo phù hợp với nội dung công việc, chất lượng dịch vụ và phù hợp với ngân sách dự toán của doanh nghiệp, cam kết tiết kiệm tối đa ngân sách cho doanh nghiệp trong vấn đề pháp lý.

Dịch vụ Luật Sư Doanh Nghiệp Uy tín tại Trần Vũ VinaLaw

Trần Vũ VinaLaw là đơn vị cung cấp dịch vụ Luật sư Doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội được đông đảo khách hàng quan tâm. Tại đây tập hợp đội ngũ luật sư chuyên môn giỏi, có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề pháp lý doanh nghiệp, tranh chấp hợp đồng giữa khách hàng, đối tác và nhân sự. Điều này sẽ giúp khách hàng có được sự an tâm để hoạt động kinh doanh, đem lại kết quả lao động tốt nhất.
Với phương châm hoạt động dựa trên lợi ích của doanh nghiệp, Trần Vũ VinaLaw cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ luật sư tranh tụng chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm nghề nghiệp, chúng tôi còn đem đến sự hài lòng cho khách hàng với thái độ chuyên nghiệp, nhiệt tình với nghề, chuẩn mực của một luật sư.
Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, văn phòng luật Trần Vũ VinaLaw còn đem đến cho khách hàng nhiều ưu đãi nhất là đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi. Quý khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ hết mình các vấn đề liên quan đến pháp lý hoàn toàn miễn phí khi liên hệ với chúng tôi lần tiếp theo.
Trên đây, Luật Trần Vũ VinaLaw đã cung cấp đến khách hàng các thông tin về DỊCH VỤ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ về vấn đề pháp lý doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ Hotline: 037.618.9559 để được các luật sư giỏi chuyên môn của chúng tôi hỗ trợ sớm nhất nhé!