Dùng Tiền Riêng Mua Cổ Phiếu Trong Thời Kỳ Hôn Nhân Thì Khi Ly hôn Có Phải Chia Không?

Câu hỏi: Sau khi kết hôn được 2 năm tôi có dùng 300 triệu là số tiền tôi tích góp được trước khi kết hôn để mua cổ phiếu. Giờ đây vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn. Vậy xin hỏi số cổ phiếu và cổ tức hàng năm là tài sản chung hay riêng, và tôi có phải chia cho vợ số tài sản này khi chúng tôi ly hôn?”.

Trả lời:

Đối với thắc mắc của bạn, luật sư Trần Vũ VinaLaw xin giải đáp như sau:

Pháp luật quy định về tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình, số cổ phiếu bạn mua bằng tiền tích góp trước khi kết hôn sẽ là tài sản riêng của bạn. Tuy nhiên, bạn phải chứng minh được số tiền 300 triệu bạn dùng để mua cổ phiếu là tài sản riêng của bạn, nếu không số cổ phiếu này sẽ được xác định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của 2 vợ chồng bạn. 

Còn về số cổ tức hàng năm bạn nhận được từ số cổ phiếu trên được xác định là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng nên theo Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia Đình 2014, số cổ tức này sẽ là tài sản chung của 2 vợ chồng bạn. Khi vợ chồng bạn ly hôn, số lợi tức này sẽ được chia đều cho bạn và vợ bạn.

Trên đây là giải đáp của Luật sư về vấn đề mà bạn đọc đang thắc mắc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề pháp luật hãy liên hệ Hotline: 037.618.9559 để được tư vấn giải đáp sớm nhất nhé!

Trả lời