Con Dâu Có Được Hưởng Thừa Kế Bên Nhà Chồng Không?

Con dâu có được hưởng thừa kế bên nhà chồng khi bố mẹ chồng mất không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi trong một số gia đình, con dâu, con rể sống tình cảm và được nhà chồng yêu quý có khi hơn cả con đẻ của mình. Để giải đáp vấn đề trên, sau đây Luật Trần Vũ VinaLaw sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số quy định hiện hành của luật pháp cũng như tư vấn chi tiết của Luật sư về luật thừa kế hiện hành tại Việt Nam nhé!

Con dâu có được hưởng thừa kế khi bố mẹ chồng mất không?

Theo quy định pháp luật, có hai dạng thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
Con Dâu Có Được Hưởng Thừa Kế Bên Nhà Chồng Không?

Con dâu, con rể hưởng tài sản thừa kế của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ theo di chúc:

Theo luật thừa kế theo di chúc hiện hành được quy định tại Điều 624 và Điều 626 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể như sau:
“Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”
“Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”
Theo như quy định ở trên, việc cá nhân có tài sản có thể lập di chúc để thể hiện ý chí của mình trong việc chuyển tài sản của mình qua cho người khác khi họ mất. Họ có quyền lập di chúc, và chỉ định người thừa kế. Đồng thời người thừa kế ở đây không phân biệt là người có cùng huyết thống hay không, mà họ có thể chỉ định bất kỳ người thừa kế nào, có thể là người không cùng huyết thống, không có mối quan hệ gì.
Như vậy, trường hợp cha mẹ chồng – cha mẹ vợ lập di chúc và chỉ định rõ người thừa kế trong di chúc là con dâu hoặc con rể thì những người này có thể hoàn toàn được hưởng thừa kế từ tài sản của bố mẹ chồng, bố mẹ vợ.

Con dâu, con rể hưởng tài sản thừa kế của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ theo pháp luật:

Thừa kế theo pháp luật là trường hợp thừa kế mà người để lại tài sản thừa kế không lập di chúc hoặc lập di chúc nhưng không đúng quy định pháp luật.
Thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 676 BLDS 2015. Cụ thể như sau:
Theo quy định tại điều 676 về “Người thừa kế theo pháp luật” của Bộ Luật Dân sự:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.
Như vậy, theo quy định trên, con dâu không thuộc hàng thứ kế nào của bố mẹ chồng. Do đó, con dâu không được hưởng thừa kế theo pháp luật của bố mẹ chồng. Đồng thời, con rể cũng vậy. Theo những điều kể trên thì con rể và con dâu chỉ được hưởng thừa kế tài sản từ nhà cha mẹ vợ, cha mẹ chồng khi họ lập di chúc để lại tài sản cho họ.
Con Dâu Có Được Hưởng Thừa Kế Bên Nhà Chồng Không?

Chồng chết con dâu có được hưởng thừa kế không?

Ngoài trường hợp nêu trên, người con dâu còn có thể được hưởng thừa kế từ cha mẹ chồng trong trường hợp con trai của người để lại di sản thừa kế chết sau khi cha mẹ chết. Tức là nếu cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ để lại tài sản cho con gái con trai nhưng họ cũng chết thì người con rể – con dâu có quyền hưởng tài sản thừa kế từ cha mẹ chồng – cha mẹ vợ. 
Con Dâu Có Được Hưởng Thừa Kế Bên Nhà Chồng Không?

Được thừa kế theo pháp luật bao gồm những trường hợp nào?

Tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật cụ thể như sau:
Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người phân chia di sản được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 657 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người phân chia di sản như sau:
 • Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.
 • Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.
 • Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận.
Trên đây là những chia sẻ của Luật Trần Vũ VinaLaw về vấn đề Con dâu có được hưởng thừa kế tài sản khi bố mẹ chồng mất không. Nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Hotline: 037.618.9559 để được tư vấn chi tiết nhất!

Trả lời