15 Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai – Nhà Ở Mới Nhất

Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện thay mặt chủ sỡ hữu. Nhà nước triển khai quyền quản lý nhằm mục đích đất đai được sử dụng tiết kiệm và đúng mục đích cũng như hiệu suất cao. Vậy, 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Trần Vũ VinaLaw theo dõi nhé!

Khái niệm về Quản lý nhà nước về đất đai

Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người. Duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.
Quản lý nhà nước được hiểu rộng ra là toàn bộ hoạt động của cả bộ máy Nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến Tư pháp vận hành như một thực thể thống nhất. Còn theo nghĩa hẹp là hướng dẫn chấp pháp, điều hành, quản lý hành chính do Cơ quan hành pháp thực hiện bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Quản lý nhà nước về đất đai là gì?

Quản lý nhà nước về đất đai là các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, phân phối theo quy hoạch, kế hoạch trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất đai với mục đích sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hiệu quả, tiết kiệm.
15 Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai
Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất từ năm 1993 các quy định tại Luật Đất đai ra đời đã đánh dấu một bước quan trọng đáng kể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Từ đó, Nhà nước đưa ra và thừa nhận các quyền của con người về đất đai. ( Ví dụ như góp vốn quyền sử dụng đất, quyền thừa kế, cầm cố, thế chấp. Chuyển nhượng, cho thuê lại, cho thuê, …)
Các biện pháp bảo đảm của Nhà nước với người sử dụng đất bao gồm:
 • Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất.
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.
 • Có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuê sản, làm muối không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
 • Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm: Nhà Nước Thu Hồi Đất Trong Các Trường Hợp Nào?

15 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai mới nhất

15 Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai

Căn cứ vào Điều 22 – Luật Đất đai năm 2013, quy định về Nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm các nội dung sau:
 1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.
 2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
 3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.
 4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 6. Quản lý việc bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
 7. Quản lý đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 8. Thống kê, kiểm kê đất đai.
 9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
 10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
 11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
 14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.
 15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Xem thêm: Phí Đo Đạc Đất Đai Khi Cấp Sổ Đỏ, Tách Thửa Là Bao Nhiêu?

Nhà nước quản lý đất đai bằng những công cụ nào?

Quản lý nhà nước về đất đai được triển khai bằng nhiều công cụ khác nhau, trong đó pháp lý là công cụ quan trọng nhất.
Đất đai được xem là tài sản cố định của người dân, có giá trị lớn nên thường dễ dẫn đến những tranh chấp về lợi ích, quyền lợi giữa những người sử dụng đất. Khi đó, pháp lý là công cụ hữu hiệu để giải quyết và xử lý được các mâu thuẫn xảy ra khi tranh chấp đất đai. Mặt khác, người sử dụng đất có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế và những khoản tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần sử dụng đến cưỡng chế thi hành do người sử dụng đất không tuân thủ theo quy định của nhà nước.
Nhà nước quản lý đất đai bằng những công cụ nào?
Thêm vào đó, pháp luật là công cụ giúp nhà nước đảm bảo sự bình đẳng, công bằng giữa những người sử dụng đất, đề ra những chính sách hỗ trợ, chế tài xử phạt,…Từ đó giúp nhà nước thực hiện được sự bình đẳng cũng như giải quyết tốt mối quan hệ về lợi ích trong lĩnh vực đất đai giữa những người sử dụng đất.
Cùng với đó, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng là công cụ để Nhà nước thực thi quản lý đất đai. Theo Điều 21 Luật Đất đai 2013, Quốc hội quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vương quốc; Hội đồng nhân dân những cấp thực thi quyền trải qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Theo đó, trải qua quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt, việc sử dụng các loại đất được sắp xếp một cách tiết kiệm và hiệu suất cao. Từ đó, giúp nhà nước trấn áp được mọi diễn biến về tình hình đất đai, ngăn ngừa được việc sử dụng đất sai mục tiêu, tiêu tốn lãng phí. Đồng thời, buộc những đối tượng người dùng sử dụng đất chỉ được phép sử dụng trong khoanh vùng phạm vi ranh giới của mình.
Trên đây là những chia sẻ của Luật Trần Vũ VinaLaw về quy định các nội dung quản lý nhà nước về đất đai cũng như các kiến thức liên quan. Nếu bạn còn bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn pháp lý liên quan đến đất đai thì vui lòng liên hệ đến văn phòng Luật qua Hotline: 037.618.9559 để được hỗ trợ sớm nhất nhé!

Trả lời